•  strona główna 
 •  mapa serwisu 
 •  kontakt
 •  polityka prywatności 
 •  linki 
 •  wyszukiwarka                                                             
 • 
  


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Aktualności Wnioski na dodatek elektryczny...

Tylko do 1 lutego można jeszcze składać wnioski na dodatek elektryczny

20 stycznia 2023 r.
W naszej gminie trwa nabór wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego. Jednak trzeba się spieszyć, ponieważ termin do ich złożenia upływa 1 lutego.

Komu przysługuje dodatek?
Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ile wynosi dodatek?
 • 1 000 zł - dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
 • 1 500 zł - dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Komu dodatek nie przysługuje?
 • gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,
 • gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje PV,
 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
 • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
 • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Jakie informacje są potrzebne do wypełnienia wniosku?
Wniosek jest bardzo czytelny, a ilość potrzebnych informacji do jego wypełnienia zmniejszona do minimum:
 • informacja o tym do kogo składamy wniosek - w naszej gminie jest to "Burmistrz Leśnej",
 • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, obywatelstwo, Pesel a w razie jego braku seria i numer dowodu potwierdzającego tożsamość, adres)
 • ilość członków gospodarstwa domowego oraz ich podstawowe dane (imię, nazwisko, PESEL lub w razie jego braku seria i numer dowodu potwierdzającego tożsamość,)
 • rodzaj głównego źródła ogrzewania (pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny),
 • numer rachunku jeśli dodatek chcemy otrzymać w formie przelewu.

Skąd pobrać wniosek?
 • z Urzędu Miejskiego w Rynku w Leśnej,
 • z naszej strony - link do wniosku

Jak złożyć wniosek?
 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Rynku w Leśnej, lub za pośrednictwem poczty;
 • online poprzez ePUAP i Profil zaufany. Jak to zrobić?
  1. Należy zalogować się do portalu e-PUAP.
  2. Następnie wybrać z katalogu spraw: "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
  3. Wybrać adres odpowiedniego urzędu, rodzaj pisma.
  4. Załączyć pobrany z sieci i wypełniony wniosek.
  5. Podpisać go elektronicznie i wysłać.

Na podstawie:
https://www.gov.pl/
https://www.muratorplus.pl/


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u