•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej

Ile zarabia radny?

20 kwietnia 2024 r.
Oddając głos w wyborach raczej nie zastanawiamy się ile będzie zarabiał radny, który zdobędzie najwięcej głosów i uzyska mandat radnego. Ale dla samych radnych oprócz pracy na rzecz lokalnej społeczności jest to jednak zapewnienie comiesięcznego stałego dochodu przez najbliższe 5 lat.

Radnym nie przysługuje pensja, dieta natomiast wypłacana jest co miesiąc za sprawowanie mandatu samorządowego Wysokość diet radnych uzależniona jest od decyzji ich samych, i to jest zazwyczaj jedna z pierwszych przyjętych przez nich decyzji, jednak ustawodawca wprowadził tu ograniczenia, jak np. maksymalna dopuszczalna dieta, a władze uchwałodawcze muszą dokonywać zmian i ustaleń na gruncie lokalnym, mając to na względzie.

Obowiązujące obecnie przepisy wskazują, że maksymalna wysokość diety równa się 2,4- krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Wspomniana wcześniej kwota bazowa na 2024 r. wynosi 1789,42 zł. W praktyce oznacza to, że radny miesięcznie może otrzymać maksymalnie 4294,61 zł z tytułu pełnionego mandatu. Tyle że jednocześnie górny pułap odnosi się tylko do największych samorządów. Przy ustalaniu zarobków w samorządach wielkie znaczenie ma także liczba mieszkańców danej gminy lub powiatu.

Warto zaznaczyć, że nadzory prawne wojewodów kładą duży nacisk na zróżnicowanie stawek diet w obrębie danej rady, które uwzględniają pełnione w niej funkcje. W rzeczywistości wysokość zarobków w samorządach powinna wyglądać tak, że najwyższą dietę powinien pobierać przewodniczący rady, nieco niższą wiceprzewodniczący rady i przewodniczący komisji, a jeszcze niższą szeregowi radni niesprawujący funkcji kierowniczych. Jak wylicza serwis Portal Samorządowy, zróżnicowanie górnych pułapów w gminach jest zależne od liczby mieszkańców i wynosi:

dla gminy powyżej 100 tys. mieszkańców — maksymalna dopuszczalna stawka diety w 2024 r. to 4294,61 zł;
dla gminy między 15 do 100 tys. mieszkańców — nie może to być więcej niż 75 proc. kwoty 4294,61 zł, czyli w tym roku 3220,96 zł;
dla gminy poniżej 15 tys. mieszkańców — nie może to być więcej niż 50 proc. maksymalnej diety, czyli w 2024 r. 2147,31 zł.

W przypadku powiatów również są trzy progi. W powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców maksymalna dopuszczalna prawem dieta wynosi 4294,61 zł, dla powiatów między 60 a 120 tys. mieszkańców jest to kwota do 3650,42 zł (czyli nie więcej niż 85 proc. maksymalnej stawki), natomiast w powiatach do 60 tys. mieszkańców dieta w 2024 r. może wynieść do 3006,23 zł (to nie więcej niż 70 proc. maksymalnej dopuszczonej prawem stawki).

Na zakończenie warto zaznaczyć że np. dla radnych Rady Miejskiej w Leśnej miesięczna dieta w wysokości 2147,31 jest stawką maksymalną, stawki minimalnej ustawodawca nie ustalił a ile radni przyznają sobie diety biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową Gminy Leśna dowiemy się już wkrótce.


Opracował Leszek Bartnik na pdstawie: https://businessinsider.com.pl


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u