•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Biblioteka Konkurs - "Czytelnik roku 2016/2017"


Regulamin Konkursu:

1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Leśnej.

2. Celem konkursu jest:
- zachęcanie do korzystania z usług bibliotek publicznych, - rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich, - kształtowanie nawyku regularnego czytania.

3. Kategorie wiekowe uczestników:
I kategoria - czytelnicy do lat 7
II kategoria - czytelnicy od lat 8 do 13
III kategoria - czytelnicy od lat 14 - 18
IV kategoria - czytelnicy powyżej 18 roku życia

Decydujący jest wiek czytelnika w momencie zgłoszenia udziału w konkursie (wypełnienia Karty Zgłoszenia).

4. Kryteria wyłaniania Zwycięzców
Czytelnikiem Roku zostanie osoba, która jest mieszkańcem Gminy Leśna i w czasie trwania konkursu (1 maja 2016 roku - 15 kwietnia 2017 roku) zgromadzi największą liczbę punktów. Punkty przyznawane będą wg poniższych zasad:
- 1 wypożyczony wolumen (książka, audiobook): 1 punkt,
- za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych: minus 1 punkt.
- ilość wypożyczeń jednego uczestnika w ciągu trwania konkursu: minimum 10
- dodatkowe punkty można zdobyć pisząc recenzję wybranych książek: 1 recenzja przeczytanej książki – 10 punktów
- recenzje mogą pisać uczestnicy III i IV kategorii wiekowej
- recenzje można składać w trakcie trwania konkursu pocztą elektroniczną na adres bibliotek lub osobiście w dowolnej bibliotece

Punkty uzyskane w poszczególnych bibliotekach będą sumowane ogółem, co pozwoli na wyłonienie najlepszych czytelników Gminy Leśna.

5. Zasady przyznawania nagród
- Czytelnika Roku wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu,
- Na podstawie ustalonych kryteriów, w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznane:
  - I, II, III miejsce - nagrody oraz pamiątkowe dyplomy
  - do VI miejsca - dyplomy
  - nagrody za recenzje po jednej w kat. III i IV
  - wyróżnienia
- Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas IV Pieszych Wędrówek Rodzinnych o tytuł Rodziny Roku.
- Laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie, listownie lub e-mailowo i zaproszeni na wręczenie nagród.

6 . Postanowienia końcowe - Udział w Konkursie jest jednoznaczny z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
- Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku zwycięstwa – również na publikację swojego zdjęcia.
- Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o uczestnikach w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
- Informacje o uczestnikach i zwycięzcy wraz ze zdjęciami z Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości i opublikowane w miesięczniku lokalnym Panorama Leśnej oraz na stronach internetowych www.okislesna.pl i www.lesna.pl
- Wszystkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez Organizatora Konkursu a w trakcie trwania finału Konkursu – rozstrzyga Komisja Konkursowa.
- Decyzje Organizatora i Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
- Wszelkich informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy bibliotek w godzinach otwarcia placówek.
- Karty Zgłoszeń są do pobrania w Bibliotece Publicznej w Leśnej, Filii w Kościelnikach Średnich i Filii w Pobiednej, jak również na stronie www.okislesna.pl

Kontakt:
Biblioteka Publiczna w Leśnej
tel. 75 72 11 332
e-mail : biblioteka.lesna@op.pl oraz biblioteka.pobiedna@onet.pl
Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u