•  strona główna 
 •  mapa serwisu 
 •  kontakt
 •  polityka prywatności 
 •  linki 
 •  wyszukiwarka                                                             
 • 
  


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
Strona główna OSP Historia OSP cz.3

4 maja 2001 roku Walne Zebranie powołuje zarząd w składzie:

 • Prezes - Kasprzycki Michał
 • Naczelnik - Mackiewicz Stanisław
 • Gospodarz - Fischer Eugeniusz
 • Sekretarz - Gliszczyński Dariusz
 • Skarbnik - Kujawiak Mirosław
 • Członek - Siódmak Janusz


2 września 2001 roku Zarząd OSP Pobiedna podjął uchwałę o przekazaniu kwoty w wysokości 100 zł. Jako pomoc dla rodzin strażaków OSP poległych w czasie wiosennej powodzi w roku 2001.


3 sierpnia 2002 roku samochód "Tatra" powrócił po remoncie z Hejnic (Czechy) do OSP Pobiedna.


17 sierpnia 2002 roku odbyła się uroczystość odebrania po remoncie przez strażaków z Hejnic (Czechy) samochodu Tatra. Prezes OSP Pobiedna złożył podziękowania OSP Hejnice za przeprowadzenie remontu, jak również burmistrzowi MiG Leśna Mirosławowi Markiewiczowi oraz przewodniczącej Rady MiG Leśna p.Bieńkiewicz za wsparcie finansowe w dziele remontu samochodu "Tatra".


4 lutego 2002 roku uchwałą Zarządu OSP Pobiedna powołano jednostkę ratowniczo-gaśniczą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobiednej.


1 czerwca 2002 roku z okazji Dnia Dziecka członkowie OSP Pobiedna przygotowali dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Pobiednej pokazy strażackie oraz ugotowali grochówkę na poczęstunek.


W 2003 roku członkowie OSP Pobiedna pomagali w remoncie schroniska "Chatka Górzystów".


W 2004 roku OSP Pobiedna otrzymała dyplom podziękowania za pomoc okazana przy organizacji konkursu "Znam przepisy-jestem bezpieczny na drodze" zorganizowanego na Smolniku w Leśnej.


21 sierpnia 2004 roku OSP Pobiedna otrzymała podziękowania od Społecznego Komitetu Budowy Stadionu w Pobiednej za udział w pracach przy budowie stadionu.


20 czerwca 2006 roku w remizie OSP Pobiedna przeprowadzono remont pokrycia dachowego metodą natrysku pianki poliuretanowej.


5 listopada 2005 roku Zarząd OSP Pobiedna podjął uchwałę o ufundowaniu i nadaniu sztandaru jednostce OSP Pobiedna.


Środki finansowe jakie OSP pozyskiwała z działalności gospodarczej, organizacji dyskotek, użyczania świetlicy przeznaczane były na docieplenie budynku remizy, naprawy dachu, modernizacje i malowanie zaplecza socjalnego i kuchennego. Wszystkie prace wykonywane były nieodpłatnie prze członków OSP Pobiedna. Dzięki wsparciu finansowemu, jakie otrzymuje OSP z samorządu dokonano remontu świetlicy strażackiej, zmodernizowano centralne ogrzewanie i położono nową nawierzchnię dachu.


24 czerwca 2006 roku na stadionie sportowym w Pobiednej odbyła się uroczystość obchodów 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobiednej.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawioną w kościele parafialnym w Czerniawie Zdroju. Mszę św. koncelebrowali ksiądz kanonik Robert Dublański - kapelan strażaków Diecezji legnickiej oraz proboszcz parafii ks. kanonik Marian Balcewicz.
W uroczystości brały udział 2 kompanie strażaków ochotników, zaproszeni goście z przedstawicielem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej we Wrocławiu, władze samorządowe z Burmistrzem Leśnej i przewodniczącym Rady Miejskiej w Leśnej.

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, Policji z Leśnej, starostwa oraz organizacje społeczne działające na terenie miejscowości Pobiedna.
Podczas uroczystości został nadany sztandar dla OSP Pobiedna, ufundowany przez Burmistrza i Gminę Leśna.


Decyzją Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie jednostka OSP w Pobiednej została odznaczona srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa, którym został udekorowany sztandar.
W trakcie uroczystości został przedstawiony rys historyczny jednostki od początku jej powstania, tj. 08.08.1946 r.
Odczytano uchwałę Zarządu OSP Pobiedna o nadaniu sztandaru podpisaną przez Prezesa Zarządu Druha Michała Kasprzyckiego.
Akt nadania sztandaru przez Zarząd Wojewódzki ZOSP RP.

Akt fundacyjny podpisany przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnej Pana Zbigniewa Kościelniaka.

Miłą niespodziankę strażakom z Pobiednej sprawił Burmistrz z Leśnej, Pan Mirosław Markiewicz, który swoją decyzja przekazał jednostce kwotę 5.000 zł. Na zakup sprzętu strażackiego oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Pobiednej, przekazując haftowane Godło Państwowe.

Uroczystość uświetniła orkiestra dęta Elektrowni "Turów", występ dzieci ze szkoły podstawowej w Pobiednej, pokazy tresury psów ratowniczych z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Hejnice (Czechy).

Uczestnicy uroczystości mogli spożyć grochówkę przygotowana przez miejscową OSP.
Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje: darmowe lody, słodycze, loterię fantową i inne.
Uroczystość zakończyła się zabawą taneczną do "białego rana".

Przez ponad sześć dziesięcioleci, w pobiedniańskiej straży udzielało się kilkuset ochotników. Wielu już nie ma pośród żyjących, wielu opuściło naszą wieś. Im wszystkim należy się podziękowanie i szacunek za spieszenie innym na ratunek.

C.d.n.

Opracował: Leszek Bartnik na podstawie kroniki OSP Pobiedna.zobacz także:


Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u