•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej

Rozstrzygnięcie I Konkursu Wiedzy o Pobiednej


Wraz z upływem terminu nadsyłania odpowiedzi na 12 zestaw pytań I Konkursu Wiedzy o Pobiednej konkurs został zakończony.

Zgodnie z regulaminem konkursu trzy osoby, które zdobyły największą liczbę punktów otrzymają nagrody rzeczowe.

Zwycięzcami konkursu zostali:
1.Marian Folusz zam. Krasnystaw pkt. 40
2.Andrzej Jakub Olszewski – Świeradów –Zdrój pkt. 29
3.Kacper Mokrowski – Leśna pkt. 27

Pytania w całym konkursie były o różnym stopniu trudności od łatwych do naprawdę trudnych, na które tylko niektórzy znali odpowiedź. Konkurs miał zapewnić dobra zabawę uczestnikom a wszystkim sprawdzenie lub zdobycie wiedzy o ”naszej” Pobiednej.

Organizator konkursu wszystkim uczestnikom gratuluje wiedzy i dziękuje za udział w konkursie - redakcja serwisu Pobiedna.pl.Pytania z dwunastego zestawu pytań:

1.Gdzie w Pobiednej znajduje się tablica pamiątkowa postawiona z okazji 200 rocznicy śmierci Adolfa Traugotta von Gersdorf, który zmarł w Pobiednej 16 czerwca 1807 roku?
2.Co obecnie znajduje się w zabudowaniach, w których przez wiele dziesięcioleci znajdowała się strażnica WOP, a później Straży Granicznej?
3.Gdzie w dawnej Pobiednej znajdowała się cukiernia-kawiarnia, którą widzimy na poniższej pocztówce?


Pytania i odpowiedzi z dwunastego zestawu pytań:

1. Gdzie w Pobiednej znajduje się tablica pamiątkowa postawiona z okazji 200 rocznicy śmierci Adolfa Traugotta von Gersdorf, który zmarł w Pobiednej 16 czerwca 1807 roku?
Tablica pamiątkowa z okazji 200 rocznicy śmierci Adolfa Traugotta von Gersdorf znajduje się na cmentarzu w Pobiednej.

2. Co obecnie znajduje się w zabudowaniach, w których przez wiele dziesięcioleci znajdowała się strażnica WOP, a później Straży Granicznej?
W zabudowaniach, których wcześniej znajdowały się strażnica WOP i Straży Granicznej obecnie znajduje się Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT.

3.Gdzie w dawnej Pobiednej znajdowała się cukiernia-kawiarnia, którą widzimy na poniższej pocztówce?
Widoczna na dawnej pocztówce Cukiernia-Kawiarnia ”Cafe zum Bergschlosschen” znajdowała się w nieistniejącym już budynku przy obecnej ul. Podgórnej w Pobiednej (pierwszy ogródek po prawej stronie ul. Podgórnej idąc od Placu Wolności w kierunku kina).Pytania z jedenastego zestawu pytań:

1.Gdzie swoją siedzibę w dawnej Pobiednej miało Bractwo Strzeleckie (Bractwo Kurkowe)?
2.Łużyca przepływająca przez Pobiedną jest rzeką, potokiem, strugą czy strumieniem?
3.Gdzie w Pobiednej znajduje się zamieszczony na poniższym zdjęciu portal?


Pytania i odpowiedzi z jedenastego zestawu pytań:

1. Gdzie swoją siedzibę w dawnej Pobiednej miało Bractwo Strzeleckie (Bractwo Kurkowe)?
Bractwo Strzeleckie (Bractwo Kurkowe) swoją siedzibę w dawnej Pobiednej miało w tzw. Domu Strzeleckim (Schutzenhaus) przy obecnej ulicy Strzeleckiej nr 13.

2. Łużyca przepływająca przez Pobiedną jest rzeką, potokiem, strugą czy strumieniem?
Łużyca przepływająca przez Pobiedną jest potokiem.

3.Gdzie w Pobiednej znajduje się zamieszczony na poniższym zdjęciu portal?
Widoczny na zdjęciu kamienny portal znajduje się nad drzwiami wejściowymi budynku przy ul. Dworcowej nr 3 w Pobiednej.Pytania z dziesiątego zestawu pytań:

1.Jak do czasu zakończenia II Wojny Światowej nazywała się obecna ulica Zaułek w Pobiednej?
2.W którym miejscu znajdował się Browar Pałacowy w Pobiednej (Schlossbrauerei Meffersdorf), który zakończył działalność w 1912 roku?
3.Gdzie w Pobiednej znajduje się zamieszczony na poniższym zdjęciu detal architektoniczny?


Pytania i odpowiedzi z dziesiątego zestawu pytań:

1. Jak do czasu zakończenia II Wojny Światowej nazywała się obecna ulica Zaułek w Pobiednej?
Obecna ulica Zaułek w Pobiednej do czasu zakończenia II Wojny Światowej nazywała się: In den Gassen.

2. W którym miejscu znajdował się Browar Pałacowy w Pobiednej (Schlossbrauerei Meffersdorf), który zakończył działalność w 1912 roku?
Browar Pałacowy w Pobiednej(Schlossbrauerei Meffersdorf) do czasu zakończenia działalności znajdował się na terenie gospodarstwa pałacowego przy ul. Dworcowej w Pobiednej (pierwszy budynek po lewej stronie za mostkiem).

3.Gdzie w Pobiednej znajduje się zamieszczony na poniższym zdjęciu detal architektoniczny?
Widoczny na zdjęciu detal architektoniczny znajduje się na głównych drzwiach wejściowych Przedszkola w Pobiednej.Pytania z dziewiątego zestawu pytań:

1.W którym roku zlikwidowano szkołę przy ulicy Strzeleckiej w Pobiednej?
2.Jak nazywała się stacja kolejowa w Pobiednej w okresie od sierpnia 1945 do września 1947 roku?
3.Ile sklepów aktualnie znajduje się na terenie Pobiednej?

Pytania i odpowiedzi z dziewiątego zestawu pytań:

1. W którym roku zlikwidowano szkołę przy ulicy Strzeleckiej w Pobiednej?
Szkołę przy ulicy Strzeleckiej w Pobiednej zlikwidowano w roku 2000.

2. Jak nazywała się stacja kolejowa w Pobiednej w okresie od sierpnia 1945 do września 1947 roku?
Stacja kolejowa w Pobiednej w okresie od sierpnia 1945 do września 1947 roku nosiła nazwę Wygnańsk Zdrój, którą następnie zmieniono na Pobiedna.

3.Ile sklepów aktualnie znajduje się na terenie Pobiednej?
W Pobiednej aktualnie znajduje się 8 sklepów.Pytania z ósmego zestawu pytań:

1.Ile przystanków komunikacji samochodowej znajduje się na terenie Pobiednej?
2.Jaka geograficzną nazwę nosi najbardziej wysunięta na zachód część Pobiednej –Unięcice, Gieraltówek czy Nowa Skiba?
3.Przy jakiej ulicy w Pobiednej przez wiele lat znajdowała się strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza?

Pytania i odpowiedzi z ósmego zestawu pytań:

1. Ile przystanków komunikacji samochodowej znajduje się na terenie Pobiednej?
Na terenie Pobiednej znajdują się aktualnie 4 przystanki komunikacji samochodowej (trzy przy ul. Dworcowej i jeden przy ul. Nowomiejskiej).

2. Jaka geograficzną nazwę nosi najbardziej wysunięta na zachód część Pobiednej –Unięcice, Gieraltówek czy Nowa Skiba?
Zachodnia część Pobiednej to Gierałtówek.

3.Przy jakiej ulicy w Pobiednej przez wiele lat znajdowała się strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza?
Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza znajdowała się przy ul. Hetmańskiej w Pobiednej.Pytania z siódmego zestawu pytań:

1.Jak nazywała się Pobiedna w pierwszych latach po zakończeniu II Wojny Światowej?
2.Co wydobywano w kopalni uruchomionej w Pobiednej w roku 1570?
3.W którym roku Szkole Podstawowej w Pobiednej nadano imię Kornela Makuszyńskiego?

Pytania i odpowiedzi z siódmego zestawu pytań:

1. Jak nazywała się Pobiedna w pierwszych latach po zakończeniu II Wojny Światowej?
Pobiedna w pierwszych powojennych latach nazywała się Sokołów.

2. Co wydobywano w kopalni uruchomionej w Pobiednej w roku 1570?
W kopalni, którą uruchomiono w Pobiednej w roku 1570 wydobywano cynę.

3.W którym roku Szkole Podstawowej w Pobiednej nadano imię Kornela Makuszyńskiego?
Szkole Podstawowej w Pobiednej imię Kornela Makuszyńskiego nadano w 2006 roku.Pytania z szóstego zestawu pytań:

1. Jak obecnie nazywa się ulica w Pobiednej, która do zakończenia II Wojny Światowej nazywała się Meffersdorferstrasse?
2. Kto w historii LZS Fatma Pobiedna najdłużej pełnił funkcję prezesa klubu?
3. Jak nazywała się restauracja, która znajdowała się na Placu Wolności w Pobiednej i została zlikwidowana w latach 90-tych ubiegłego wieku?

Pytania i odpowiedzi z szóstego zestawu pytań:

1. Jak obecnie nazywa się ulica w Pobiednej, która do zakończenia II Wojny Światowej nazywała się Meffersdorferstrasse?
Ulica Nowomiejska w Pobiednej do zakończenia II Wojny Światowej nosiła nazwę Meffersdorfrstrasse.

2. Kto w historii LZS Fatma Pobiedna najdłużej pełnił funkcję prezesa klubu?
Najdłużej w historii LZS Fatma Pobiedna funkcję prezesa pełnił p. Andrzej Strzelecki.

3.Jak nazywała się restauracja, która znajdowała się na Placu Wolności w Pobiednej i została zlikwidowana w latach 90-tych ubiegłego wieku?
Restauracja, która została zlikwidowana w latach 90-tych ubiegłego wieku na Placu Wolności w Pobiednej nazywała się "Marysieńka".Pytania z piątego zestawu pytań:

1. Wola Sokołowska jest przysiółkiem czy ulicą Pobiednej?
2. Na kominie, którego dawnego oddziału GZPB w Pobiednej znajduje się bocianie gniazdo?
3. Z jakim dniem formalnie przestała istnieć linia kolejowa z Mirska do Pobiednej?

Pytania i odpowiedzi z piątego zestawu pytań:

1. Wola Sokołowska jest przysiółkiem czy ulicą Pobiednej?
Wola Sokołowska jest ulicą Pobiednej.

2. Na kominie, którego dawnego oddziału GZPB w Pobiednej znajduje się bocianie gniazdo?
Bocianie gniazdo znajduje się na kominie dawnego trzeciego oddziału GZPB.

3.Z jakim dniem formalnie przestała istnieć linia kolejowa z Mirska do Pobiednej?
Linia kolejowa z Mirska do Pobiednej formalnie przestała istnieć 1 stycznia 1991 roku (tego dnia weszła w życie decyzja o likwidacji tej linii).Pytania z czwartego zestawu pytań:

1. Jaka instytucja znajdowała się w Pałacu w Pobiednej przed rozpoczęciem remontu, który trwa nadal?
2. Jak ulica w Pobiednej jest najniżej położona?
3. Czy Pobiedna była kiedykolwiek siedzibą władz gminy?

Pytania i odpowiedzi z czwartego zestawu pytań:

1. Jaka instytucja znajdowała się w Pałacu w Pobiednej przed rozpoczęciem remontu, który trwa nadal?
W pałacu przed remontem znajdował się Państwowy Zakład Wychowawczy

2. Jak ulica w Pobiednej jest najniżej położona?
Ulica Łąkowa jest najniżej położoną ulicą w Pobiednej

3.Czy Pobiedna była kiedykolwiek siedzibą władz gminy?
Pobiedna była siedzibą władz Gminy Pobiedna w latach 1945 -1954. W skład Gminy wchodziło 5 gromad: Czerniawa Zdrój, Giebułtów, Pobiedna, Świecie i Wolimierz.Pytania z trzeciego zestawu pytań:

1. Jak nazywało się kino, które znajdowało się przy ul. Strzeleckiej w Pobiednej?
2. Przy jakiej ulicy zameldowanych jest najwięcej mieszkańców Pobiednej?
3. Wierni, jakiego wyznania uczęszczali do kościoła w Pobiednej (przy cmentarzu) do zakończenia II Wojny Światowej?

Pytania i odpowiedzi z trzeciego zestawu pytań:

1. Jak nazywało się kino, które znajdowało się przy ul. Strzeleckiej w Pobiednej?
Kino nazywało się "Granica"

2. Przy jakiej ulicy zameldowanych jest najwięcej mieszkańców Pobiednej?
Najwięcej mieszkańców Pobiednej zameldowanych jest przy ul. Nowomiejskiej

3.Wierni, jakiego wyznania uczęszczali do kościoła w Pobiednej (przy cmentarzu) do zakończenia II Wojny Światowej?
Był to kościół dla wiernych wyznania Ewangelickiego (protestanckiego)Pytania z drugiego zestawu pytań:

1. Jak nazywa się aleja biegnąca równolegle do ulicy Dworcowej w Pobiednej, która znajduje się pomiędzy dawnym PGR i Wolimierzem?
2. Ile w Pobiednej jest ulic?
3. Z czyjego polecenia w roku 1767 rozpoczęto w Pobiednej budowę pałacu?

Pytania i odpowiedzi z drugiego zestawu pytań:

1. Jak nazywa się aleja biegnąca równolegle do ulicy Dworcowej w Pobiednej, która znajduje się pomiędzy dawnym PGR i Wolimierzem?
Aleja biegnąca równolegle do ulicy Dworcowej w Pobiednej nazywa się Czarna Aleja lub Kasztanowa Aleja - obie odpowiedzi są poprawne.

2. Ile w Pobiednej jest ulic?
W Pobiednej jest 13 ulic

3. Z czyjego polecenia w roku 1767 rozpoczęto w Pobiednej budowę pałacu?
Pałac, którego budowę rozpoczęto w roku 1767 w Pobiednej wybudowano z polecenia ówczesnego właściciela tutejszych włości Adolfa Traugotta von Gersdorf.Pytania z pierwszego zestawu pytań:

1. Ile osób mieszkało w Pobiednej na koniec 2012 roku?
2. W którym miejscu zaczyna się, a w którym kończy ulica Strażacka w Pobiednej?
3. Komu poświęcony jest pomnik, który znajduje się przy ul. Strzeleckiej (obok boiska) w Pobiednej?

Pytania i odpowiedzi z pierwszego zestawu pytań:

1. Ile osób mieszkało w Pobiednej na koniec 2012 roku?
Na koniec 2012 roku w Pobiednej mieszkało 1244 osoby

2. W którym miejscu zaczyna się, a w którym kończy ulica Strażacka w Pobiednej?
Ulica Strażacka w Pobiednej zaczyna się przy ulicy Nowomiejskiej, a kończy przy ulicy Hetmańskiej (skrzyżowanie ulic Hetmańska, Wola Sokołowska. Krótka i Strażacka)

3. Komu poświęcony jest pomnik, który znajduje się przy ul. Strzeleckiej (obok boiska) w Pobiednej?
Pomnik, który znajduje się przy ulicy Strzeleckiej w Pobiednej poświęcony jest poległym mieszkańcom Pobiednej i najbliższej okolicy podczas I Wojny Światowej.

Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u